Αποκτήστε τον έλεγχο με την εξαγορά μιας μίσθωσης

Έχετε ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στην ιδιοκτησία σας και έχετε το δικαίωμα να αποκομίσετε τα οφέλη ή τους «καρπούς» της γης σας, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού ενοικίου που σχετίζεται με τη μίσθωση του πύργου σας. Δεν υπάρχει κανένας νομικός ή συμβατικός λόγος να αφήνετε τον εκμισθωτή σας να ελέγχει τα χρήματά σας, υπαγορεύοντας το ποσό, τη συχνότητα και τη διάρκεια της πληρωμής.

Στην πραγματικότητα, ενώ οι πάροχοι ασύρματου δικτύου ενδέχεται να μην διαφημίζουν τις εξαγορές μισθώσεων τρίτων σαν επιλογή, αυτές γίνονται αποδεκτές και αναγνωρίζονται παγκοσμίως από φορείς εκμετάλλευσης σε κάθε δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιούμαστε.

Επιλέγοντας την εξαγορά της μίσθωσης ενός πύργου μετάδοσης κινητών επικοινωνιών, έχετε εσείς τον έλεγχο. Επιπλέον, εάν ποτέ πουλήσετε το ακίνητό σας, μπορείτε ουσιαστικά να πάρετε μαζί σας την αξία του μελλοντικού ενοικίου του σταθμού μετάδοσης, αντί να το αφήσετε συνδεδεμένο με το ακίνητο που έχετε πουλήσει. Στην ουσία, σας επιτρέπει να επιλέγετε το πώς και πότε να χρησιμοποιείτε τα χρήματά σας ώστε να καλύψετε καλύτερα τους προσωπικούς και οικονομικούς σας στόχους.