Συχνές Ερωτήσεις

Τι ακριβώς αγοράζει η APW Greece;

Ουσιαστικά αγοράζουμε τα δικαιώματα να λαμβάνουμε το ενοίκιο του σταθμού κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται στην ταράτσα σας ή σε αγροτεμάχιο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μαζί με συγκεκριμένα δικαιώματα που διασφαλίζουν να εισπράττουμε το ενοίκιο αυτό.

Πόσο θα πληρώσει η APW Greece για τη μίσθωση του σταθμού κινητής τηλεφωνίας μου;

Το ποσό της εξαγοράς της μίσθωσης εξαρτάται από το μίσθωμα που λαμβάνεται βάσει της υφιστάμενης μίσθωσης, τους παρόχους δικτύου στο ακίνητό σας, τους όρους της μίσθωσης, τη θέση της κεραίας κινητής, το χρονικό διάστημα για το οποίο η APW Greece δικαιούται να εισπράττει το μίσθωμα για τον σταθμό στο ακίνητο, καθώς και από μια σειρά άλλων μεταβλητών που συνθέτουν την αξιολόγηση και το ρίσκο για την κάθε περίπτωση.

Δεν θα κέρδιζα περισσότερα χρήματα διατηρώντας τη μίσθωση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας;

Αυτό φυσικά εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε ή να επενδύσετε τα χρήματα και από το αν ο πάροχος θα μπορούσε να επιδιώξει τη μείωση του μισθώματος με την πάροδο του χρόνου ή απλώς να καταγγείλει τη μίσθωση. Ακόμα και αν το μίσθωμα παραμείνει αμετάβλητο, η εισροή μετρητών που σχετίζεται με τη μίσθωση κατανέμεται σε μικρές δόσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απόφαση βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ της είσπραξης ενός μεγάλου εφάπαξ ποσού σήμερα, σε σχέση με την είσπραξη μικρότερων και αβέβαιων μισθωμάτων για μια μακροχρόνια περίοδο.

Τι θα συμβεί εάν ο πάροχος καταγγείλει τη μίσθωση ή σταματήσει να πληρώνει το μίσθωμα αφού η APWireless αποκτήσει το δικαίωμα είσπραξης του μισθώματος;

Θα κρατήσετε το συνολικό ποσό της εφάπαξ πληρωμής, ακόμη και αν ο πάροχος καταγγείλει τη μίσθωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία η APW Greece δικαιούται να εισπράξει το μίσθωμα του ακινήτου. Με άλλα λόγια, η αγορά της μίσθωσης σας, μεταφέρει άνευ όρων τον κίνδυνο καταγγελίας στην APWireless χωρίς καμία δέσμευση από πλευρά σας.

Εάν υφίσταται πιθανότητα καταγγελίας της μίσθωσής μου, γιατί θέλετε να την αγοράσετε;

Για τους περισσότερους ιδιοκτήτες σταθμών κινητής τηλεφωνίας, η είσπραξη του ενοικίου είναι μία "όλα ή τίποτα" πρόταση: είτε εισπράττουν ενοίκιο είτε όχι. Από την άλλη πλευρά, η APW Greece δημιουργεί ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο μισθώσεων όπου η καταγγελία τους έχει πολύ μικρότερες επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η APW Greece είναι σε θέση να αναλάβει το ρίσκο της καταγγελίας της μίσθωσης του σταθμού σας και να προκαταβαλει εφάπαξ ένα μεγάλο ποσό για μελλοντικά μισθώματα που σχετίζονται με το σταθμό κινητής τηλεφωνίας στο ακίνητό σας.

Μπορούν οι πάροχοι να καταγγείλουν τη μίσθωση κεραίας μου όποτε το επιθυμούν;

Αν και κάθε μίσθωση είναι διαφορετική, οι περισσότερες μισθώσεις επιτρέπουν στον εκμισθωτή πάροχο να καταγγείλει τη μίσθωση για διάφορους λόγους. Η APW Greece μοιράζει το ρίσκο της καταγγελίας μίας μίσθωσης σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο θέσεων.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης, επιτρέπεται αυτή η συναλλαγή;

Αν και κάθε μίσθωση είναι διαφορετική, οι περισσότερες μισθώσεις σταθμών κινητής τηλεφωνίας δεν εμποδίζουν τον ιδιοκτήτη να πουλήσει το δικαίωμα είσπραξης των μισθωμάτων που οφείλονται βάσει της μίσθωσης.

Εάν έχω πολλούς μισθωτές, η εξαγορά της μίσθωσης του σταθμού θα ισχύει για όλους;

Αυτό εξαρτάται από εσάς. Η εξαγορά θα ισχύει για κάθε μίσθωση ή μισθώσεις που σήμερα πληρώνουν ενοίκιο στο ακίνητό σας και για τις οποίες αποφασίζετε να πουλήσετε τα δικαιώματα στην APW Greece, ανεξάρτητα από το αν αφορούν έναν ή περισσότερους παρόχους Υποθέτοντας ότι οι μισθώσεις του σταθμού σας πληρούν τα κριτήριά μας, η APW Greece θα σας κάνει μια προσφορά που θα περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των μισθωμάτων που λαμβάνετε σήμερα.

Εάν πουλήσω τα δικαιώματα μίσθωσης του πύργου μετάδοσής μου, θα εξακολουθώ να κατέχω την υποκείμενη ιδιοκτησία;

Ναι. Η APW Greece γίνεται κάτοχος μόνο του ενοικίου και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την είσπραξη του ενοικίου σχετικό με τη μίσθωση του σταθμού κινητών επικοινωνιών. Επιπλέον, αφότου λήξει η περιόδος εξαγοράς της μίσθωσης, το δικαίωμα της λήψης ολόκληρου του ενοικίου του πύργου μετάδοσης κινητών επικοινωνιών θα επιστραφεί σε εσάς - εκτός εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε μια άλλη εξαγορά μίσθωσης του σταθμού μετάδοσης.

Τι θα συμβεί εάν πουλήσω το ακίνητό μου;

Είστε ελεύθεροι να πουλήσετε το ακίνητό σας χωρίς περιορισμούς και να διατηρήσετε τα χρήματα που λάβατε από την εξαγορά της μίσθωσης του σταθμού μετάδοσης κινητών επικοινωνιών. Δεδομένου ότι η συναλλαγή της εξαγοράς της μίσθωσης καταγράφεται στο τοπικό υποθηκοφυλακείο, το συμβόλαιό μας παραμένει έγκυρο και μεταβιβάζεται στον νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου, μαζί με το δικαίωμα λήψης των ενοικίων που σχετίζονται με τον πύργο μετάδοσης μετά τη λήξη της περιόδου της εξαγοράς της μίσθωσης.

Πόσος καιρός θα χρειαστεί μέχρι να παραλάβω την εξαγορά της μίσθωσης του σταθμού μετάδοσης κινητών επικοινωνιών;

Η διαδικασία είναι απλή, αλλά ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα μπορείτε να παρέχετε τα απαιτούμενα έγγραφα. Μόλις συμφωνήσουμε στους όρους, οι επιστάμενοι έλεγχοι και η τελική διαδικασία μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε μόλις 30 ημέρες.

Πώς ξέρω ότι η APW Greece μπορεί να εκτελέσει άμεσα τη συναλλαγή εξαγοράς της μίσθωσης;

Η APW Greece έχει δυνατά κεφάλαια, έχει ολοκληρώσει χιλιάδες συναλλαγές τα τελευταία 10 χρόνια και τώρα είναι θυγατρική μιας δημόσιας εισηγμένης εταιρείας. Αυτό διασφαλίζει την ικανότητά μας να διεκπεραιώνουμε και σας επιτρέπει να λάβετε γρήγορα την εφάπαξ πληρωμή σας.

Τι συμβαίνει στον σταθμό μετάδοσης κινητών επικοινωνιών μόλις αποκτήσετε το δικαίωμα είσπραξης του ενοικίου της τοποθεσίας;

Πολύ μικρές αλλαγές σε γενικές γραμμές. Αφού κλείσει η συναλλαγή και λάβετε τα χρήματά σας, θα ειδοποιήσουμε τον ιδιοκτήτη του πύργου ή τους παρόχους ασύρματου δικτύου για την αλλαγή ιδιοκτησίας. Από εκείνη την ημέρα και μέχρι το τέλος της περιόδου εξαγοράς των μισθωμάτων, συναλλασόμαστε εμείς με τον(τους) ενοικιαστή(-ες) όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση του σταθμού μετάδοσης κινητών επικοινωνιών. Επίσης θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας εάν πρόκειται να προγραμματιστεί μια επίσκεψη στην τοποθεσία ή άλλα μεγάλα έργα, ή εάν επιπλέον πάροχοι ασύρματου δικτύου δείξουν ενδιαφέρον και θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ιδιοκτησία σας ως σταθμό μετάδοσης κινητών επικοινωνιών.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Η APW Greece θα σας παρέχει μια εκτίμηση μίσθωσης σταθμού μετάδοσης κινητών[ επικοινωνιών για να καθορίσει εάν ο σταθμός σας πληροί τις προϋποθέσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας ή καλέστε το 21 1 234 6662. για να μιλήσετε απευθείας με έναν από τους ειδικούς στις μισθώσεις.