Συχνές Ερωτήσεις

Τι ακριβώς αγοράζει η APW Greece;

Ουσιαστικά αγοράζουμε τα δικαιώματα να λαμβάνουμε το ενοίκιο του σταθμού μετάδοσης πύργου ή οροφής κτιρίου για μια συγκεκριμένη περιοχή και για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μαζί με συγκεκριμένα περιορισμένα δικαιώματα που διασφαλίζουν την ικανότητά μας να εισπράττουμε το ενοίκιο.

Πόσο θα πληρώσει η APW Greece για τη μίσθωση του δικού μου πύργου μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών;

Το ποσό της εξαγοράς της μίσθωσης εξαρτάται από το ενοίκιο που λαμβάνεται με την υπάρχουσα μίσθωση, τους παρόχους ασύρματου δικτύου στην ιδιοκτησία σας, τους όρους της μίσθωσης, την τοποθεσία του πύργου μετάδοσης ή της κεραίας οροφής κτιρίου, τη διάρκεια της περιόδου για την οποία η APW Greece έχει το δικαίωμα να συλλέγει το ενοίκιο για τον πύργο μετάδοσης στο ακίνητο, και μια σειρά από άλλες μεταβλητές που αποτελούν την εκτίμηση του ρίσκου μας.

Δεν θα κέρδιζα περισσότερα χρήματα διατηρώντας τη μίσθωση του πύργου μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών;

Αυτό εξαρτάται φυσικά από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε ή να επενδύσετε τα χρήματα και αν ο εκμισθωτής του πύργου σας θα μπορούσε να επιδιώξει σε βάθος χρόνου τη μείωση του μισθώματος ή να τερματίσει τη μίσθωσή του. Ακόμα κι αν το ενοίκιο του πύργου μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών παραμείνει αμετάβλητο, η εισροή χρημάτων που σχετίζεται με τη μίσθωση θα κατανεμηθεί σε μικρές δόσεις για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις περισσότερες περιπτώσεις το βασικό σημείο για την απόφαση είναι η σύγκριση μεταξύ της λήψης ενός εφάπαξ ποσού σήμερα, έναντι της συλλογής μικρότερων και αβέβαιων στοιχειωδών πληρωμών ενοικίου για μια μακροπρόθεσμη περίοδο.

Τι θα συμβεί εάν η εταιρεία πύργων ή ο πάροχος ασύρματου δικτύου τερματίσει τη μίσθωση ή σταματήσει να πληρώνει το ενοίκιο, αφότου η APW Greece έχει αποκτήσει το δικαίωμα να εισπράττει το ενοίκιο του πύργου μετάδοσης;

Θα διατηρήσετε το συνολικό ποσό της προκαταβολικής εφάπαξ πληρωμής, ακόμα και αν η εταιρεία πύργων ή ο πάροχος ασύρματου δικτύου τερματίσει τη μίσθωση ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία η APW Greece έχει το δικαίωμα να εισπράττει το ενοίκιο του πύργου στο ακίνητο. Με άλλα λόγια, η εξαγορά της μίσθωσης του σταθμού μετάδοσης σας, μεταφέρει άνευ όρων το ρίσκο τερματισμού στην APW Greece χωρίς καμία δέσμευση.

Εάν υπάρχει η πιθανότητα να τερματιστεί η μίσθωση του πύργου μου, γιατί θέλετε να την αγοράσετε;

Για τους περισσότερους ιδιοκτήτες σταθμών μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών, η παραλαβή του ενοικίου του σταθμού είναι μια πρόταση "όλα ή τίποτα": είτε λαμβάνουν ενοίκιο, είτε όχι. Από την άλλη πλευρά, η APW Greece δημιουργεί ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο μισθώσεων πύργων μετάδοσης και οροφών κτιρίων, όπου ο τερματισμός μίας μίσθωσης έχει πολύ μικρότερες επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η APW Greece είναι σε θέση να αναλάβει τον ρίσκο τερματισμού της μίσθωσης του σταθμού σας και να πληρώσει ένα μεγάλο, προκαταβολικό εφάπαξ ποσό για κάθε μελλοντικό ενοίκιο που σχετίζεται με τον σταθμό μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών στην ιδιοκτησία σας.

Μπορούν οι πάροχοι ασύρματου δικτύου να τερματίσουν τη μίσθωση του πύργου μου κατά βούληση;

Παρόλο που κάθε μίσθωση είναι διαφορετική, οι περισσότερες μισθώσεις πύργων μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών επιτρέπουν στον υπεύθυνο λειτουργίας του πύργου ή στον εκμισθωτή πάροχο ασύρματου δικτύου, να τερματίσει τη μίσθωση για πολλούς λόγους, συνήθως με ένα ειδοποιητήριο μόνο 30-90 ημερών. Αυτός είναι ο λόγος που είναι γενικά δύσκολο να πάρετε δάνειο από την τοπική σας τράπεζα έναντι μιας μίσθωσης σταθμού μετάδοσης και ο λόγος που η APW Greece κάνει επιμερισμό του κινδύνου τερματισμού της μίσθωσης ενός πύργου μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών σε ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο τοποθεσιών.

Σύμφωνα με τους όρους του συμφωνητικού μίσθωσης του πύργου μου επιτρέπεται αυτή η συναλλαγή;

Παρόλο που κάθε μίσθωση είναι διαφορετική, οι περισσότερες μισθώσεις πύργων μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών δεν εμποδίζουν τον ιδιοκτήτη να πωλήσει το δικαίωμα της είσπραξης των ενοικίων που του οφείλονται βάσει της μίσθωσης.

Αν έχω πολλαπλούς μισθωτές, η εξαγορά της μίσθωσης του πύργου θα ισχύσει για όλους;

Αυτό εξαρτάται από εσάς. Η εξαγορά θα ισχύσει για οποιαδήποτε μίσθωση ή μισθώσεις που επί του παρόντος πληρώνουν ενοίκιο στην ιδιοκτησία σας και για τις οποίες αποφασίζετε να πουλήσετε τα δικαιώματα στην APW Greece, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για έναν ή περισσότερους ενοικιαστές. Υποθέτοντας ότι οι μισθώσεις του δικού σας πύργου μετάδοσης ή οροφής κτιρίου πληρούν τα κριτήριά μας, η APW Greece θα σας κάνει μια προσφορά που περιλαμβάνει όλα τα ενοίκια ή ένα μέρος των ενοικίων που λαμβάνετε αυτήν τη στιγμή.

Εάν πουλήσω τα δικαιώματα μίσθωσης του πύργου μετάδοσής μου, θα εξακολουθώ να κατέχω την υποκείμενη ιδιοκτησία;

Ναι. Η APW Greece γίνεται κάτοχος μόνο του ενοικίου και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την είσπραξη του ενοικίου σχετικό με τη μίσθωση του πύργου κυψελωτών επικοινωνιών. Επιπλέον, αφότου λήξει η περιόδος εξαγοράς της μίσθωσης, το δικαίωμα της λήψης ολόκληρου του ενοικίου του πύργου μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών θα επιστραφεί σε εσάς - εκτός εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε μια άλλη εξαγορά μίσθωσης του σταθμού μετάδοσης.

Τι θα συμβεί εάν πουλήσω το ακίνητό μου;

Είστε ελεύθεροι να πουλήσετε το ακίνητό σας χωρίς περιορισμούς και να διατηρήσετε τα χρήματα που λάβατε από την εξαγορά της μίσθωσης του πύργου μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών. Δεδομένου ότι η συναλλαγή της εξαγοράς της μίσθωσης καταγράφεται στο τοπικό υποθηκοφυλακείο, το συμβόλαιό μας παραμένει έγκυρο και μεταβιβάζεται στον νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου, μαζί με το δικαίωμα λήψης των ενοικίων που σχετίζονται με τον πύργο μετάδοσης μετά τη λήξη της περιόδου της εξαγοράς της μίσθωσης.

Πόσος καιρός θα χρειαστεί μέχρι να παραλάβω την εξαγορά της μίσθωσης του πύργου μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών;

Η διαδικασία είναι απλή, αλλά ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο γρήγορα μπορείτε να παρέχετε τα απαιτούμενα έγγραφα. Μόλις συμφωνήσουμε στους όρους, οι επιστάμενοι έλεγχοι και η τελική διαδικασία μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε μόλις 30 ημέρες.

Πώς ξέρω ότι η APW Greece μπορεί να εκτελέσει άμεσα τη συναλλαγή εξαγοράς της μίσθωσης;

Η APW Greece έχει δυνατά κεφάλαια, έχει ολοκληρώσει χιλιάδες συναλλαγές τα τελευταία 10 χρόνια και τώρα είναι θυγατρική μιας δημόσιας εισηγμένης εταιρείας. Αυτό διασφαλίζει την ικανότητά μας να διεκπεραιώνουμε και σας επιτρέπει να λάβετε γρήγορα την εφάπαξ πληρωμή σας.

Τι συμβαίνει στον σταθμό μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών μόλις αποκτήσετε το δικαίωμα είσπραξης του ενοικίου της τοποθεσίας;

Πολύ μικρές αλλαγές σε γενικές γραμμές. Αφού κλείσει η συναλλαγή και λάβετε τα χρήματά σας, θα ειδοποιήσουμε τον ιδιοκτήτη του πύργου ή τους παρόχους ασύρματου δικτύου για την αλλαγή ιδιοκτησίας. Από εκείνη την ημέρα και μέχρι το τέλος της περιόδου εξαγοράς των μισθωμάτων, συναλλασόμαστε εμείς με τον(τους) ενοικιαστή(-ες) όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση του σταθμού μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών. Επίσης θα είμαστε σε επικοινωνία μαζί σας εάν πρόκειται να προγραμματιστεί μια επίσκεψη στην τοποθεσία ή άλλα μεγάλα έργα, ή εάν επιπλέον πάροχοι ασύρματου δικτύου δείξουν ενδιαφέρον και θέλουν να χρησιμοποιήσουν την ιδιοκτησία σας ως σταθμό μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω;

Η APW Greece θα σας παρέχει μια εκτίμηση μίσθωσης σταθμού μετάδοσης κυψελωτών επικοινωνιών για να καθορίσει εάν ο σταθμός σας πληροί τις προϋποθέσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας ή καλέστε το +1888.232.2740. για να μιλήσετε απευθείας με έναν από τους ειδικούς στις μισθώσεις.