Αποκτήστε τον έλεγχο με την εξαγορά μιας μίσθωσης

  • Οι εταιρείες λειτουργίας ασύρματων πύργων και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας συνήθως κατασκευάζουν πύργους μετάδοσης κινητών επικοινωνιών και κεραίες ταράτσας κτιρίου σε ακίνητα που ανήκουν σε τρίτους, και ως εκ τούτου συνήθως συνάπτουν μια συμφωνία μίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για να επιτρέψουν την τοποθέτηση του εξοπλισμού τους στις εγκαταστάσεις. Η εταιρεία πύργων ή ο πάροχος ασύρματου δικτύου επωφελείται από τη δυνατότητα της δημιουργίας του δικτύου του χωρίς να κατέχει την υποκείμενη γη και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου επωφελείται από τη λήψη του ενοικίου σύμφωνα με τη συμφωνία μίσθωσης του σταθμού μετάδοσης κινητών επικοινωνιών.

  • Η εξαγορά της μίσθωσης ενός πύργου μετάδοσης κινητών επικοινωνιών, που αναφέρεται επίσης και ως προπληρωμή της μίσθωσης, είναι απλώς μια εφάπαξ πληρωμή που δίνεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου με αντάλλαγμα το δικαίωμα λήψης του ενοικίου του σταθμού εφεξής. Συνήθως δεν επηρεάζει ούτε την κυριότητα του ακινήτου, ούτε τα δικαιώματα που έχει η εταιρεία πύργων ή οι πάροχοι ασύρματου δικτύου στη συμφωνία μίσθωσης.

  • Όπως στις άλλες συναλλαγές ακίνητων, οι συγκεκριμένοι όροι της εξαγοράς μιας μίσθωσης πύργου κινητών επικοινωνιών συμπεριλαμβάνονται σε μια σύμβαση που καταγράφεται συνήθως στο τοπικό κτηματολόγιο. Αυτό διασφαλίζει ότι ακόμη και αν το ακίνητο αλλάξει χέρια ή αν αλλάξει ο ενοικιαστής του πύργου μετάδοσης κινητών επικοινωνιών ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων είναι προστατευμένα.

  • Παρόλο που η τοποθεσία είναι σημαντική για τον καθορισμό του ποσού της εξαγοράς της μίσθωσης, υπάρχουν επίσης πολλές άλλες μεταβλητές και παράγοντες ρίσκου. Οι όροι της συμφωνίας της μίσθωσης ενός πύργου μετάδοσης, τα ισχύοντα επιτόκια, ο(οι) πάροχος(-οι) στο ακίνητο, η χρονική αξία του χρήματος και φυσικά το ενοίκιο είναι μόνο μερικές από τις πολλές πτυχές που λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση μιας μίσθωσης πύργου μετάδοσης κινητών επικοινωνιών.