Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μισθώσεις κεραίων κινητής τηλεφωνίας;

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μισθώσεις κεραίων κινητής τηλεφωνίας;

Οι μισθώσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας γίνονται σε καθημερινή βάση, και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας ενοικιάζουν ένα μέρος της ταρατσας ή χωραφιού για να εγκαταστήσουν κεραίες ή σταθμούς βάσεις κινητής τηλεφωνίας. Αυτό γίνεται για να υπάρξει μια καλύτερη κάλυψη δικτύου. Διαβάστε παρακάτω για να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες, νομιμοποίησεις και αναγκαίες άδειες.

Τι είναι ακριβώς η μίσθωση βάσεις κινητής τηλεφωνίας;

Η ιδέα της μίσθωσης για την εγκατάσταση ενός σταθμου δεν είναι κάτι καινούργιο. Για να συνδέομαστε στο διαδίκτυο και να καλούμε άλλους, χρειάζονται αρκετές κεραίες κινητής τηλεφωνίας για να υπάρχει γρήγορη και σταθερή σύνδεση.

Οι πάροχοι κάνουν τις εγκαταστάσεις των κεραιών σε συγκεκριμένες θέσεις, είτε εντός πόλης ή σε έδαφος. Συνήθως, οι πάροχοι εγκαθιστούν τους σταθμούς ή κεραίες τους σε ακίνητα τρίτων και υπογράφουν συμφωνητικά μίσθωσης με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων τους. Οι ιδιοκτήτες, ως αντάλλαγμα, λαμβάνουν μισθώματα για να πραγματοποιηθούν οι εγκαταστάσεις των σταθμών κινητής τηλεφωνίας εντός των ιδιοκτησιών τους.

Αυτή η συμφωνία  είναι ευεργετική και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη για ένα χρονικό διάστημα, καθώς ο πάροχος μπορεί στη συνέχεια να αναπτύξει ή να επεκτείνει το δίκτυό του και να παρέχει κάλυψη σε περισσότερους χρήστες, χωρίς να χρειάζεται να αγοράζει το οικόπεδο για την εγκατάσταση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Η σημασία της τοποθεσίας

Ένα βασικό στοιχείο για την τοποθέτηση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι η τοποθεσία. Οι πάροχοι σχεδιάζουν το δίκτυο τους και ορίζουν τις περιοχές οπου θα πρεπει να γινουν οι εν λόγω εγκαταστάσεις.

Εκτός από τις θέσεις της τοποθεσίας, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του ιδιοκτήτη και του παρόχου. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν: τα επιτόκια, τον αριθμό των παρόχων που θα βρίσκονται στην εγκατάσταση, τον πληθωρισμό, τις οικονομικές συνθήκες, την σπουδαιότητα τις κάθε θέσεις κ.λπ.

Ρύθμιση και η νομιμότητα των θέσεων κινητής τηλεφωνίας

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι μια Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η οποία ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα καθώς και Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στις Γενικές Άδειες.

Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται άδειες τις οποίες θα τις βρείτε μέσω της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Αυτό αφορά εγκαταστάσεις σε αγροτικές εκτάσεις ή σε αστικά κτίρια.

Πόσο πληρώνουν οι πάροχοι για την εγκατάσταση μιας κεραίας ή ενός σταθμού κινητής τηλεφωνίας;

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας μίσθωσης για την εγκατάσταση κεραίας ή σταθμού κινητής τηλεφωνίας, το πρώτο ερώτημα που μπορεί να θέσει ένας ιδιοκτήτης είναι πόσα χρήματα θα πληρώσουν οι πάροχοι για την εγκατάσταση αυτών των σταθμών. Η απάντηση είναι ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τους προαναφερθέντες παράγοντες και τις επακόλουθες διαπραγματεύσεις.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν αυτές τις μισθώσεις έχουν μια εναλλακτική λύση στο μη εγγυημένο μίσθωμα που προσφέρουν οι πάροχοι. Αυτό είναι γνωστό ως «εξαγορά μίσθωσης».

Περιλαμβάνει την προσφορά στον ιδιοκτήτη της ιδιοκτησία ενός μεγάλου εγγυημένου ποσού που προκαταβάλετε για το δικαίωμα να διαχειρίζεται το συμβόλαιο μίσθωσης και να εισπράττει το μίσθωμα που σχετίζεται με το ως άνω συμβόλαιο για προκαθορισμένη χρονική περίοδο.

Φυσικά το παραπάνω δεν ισχύει μονο για τους ιδιοκτήτες αγροτεμάχιων, οικόπεδων κ.λπ. αλλά και για τους ιδιοκτήτες κτιρίων και πολυκατοικίων. Κάθε φορά που υπάρχει ένα συμβόλαιο μίσθωσης που σχετίζεται με μια κεραία ή μια θέση κινητής τηλεφωνίας, μπορεί να συμφωνηθεί η αγορά του μισθώματος που σχετίζεται με τον σταθμό αυτό.

Οι όροι της συμφωνίας καθορίζονται σε συνεργασια με τους νομικούς συμβούλους των ιδιοκτητών και της APWireless, έτσι ώστε και τα δύο μέρη να είναι βέβαια ότι όλα είναι νόμιμα και ξεκάθαρα. Αυτό διασφαλίζει ότι ο ιδιοκτήτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα πώλησης του ακινήτου με ομαλό τρόπο στο μέλλον.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη μίσθωση της κεραίας ή της θέσης κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να υφίστανται, είτε λόγω πιθανής αποξύλοσης της εγκατάστασης είτε λόγω μελλοντικής μείωσης του ενοικίου κάτι για το οποίο ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει το ρίσκο κρατώντας την μίσθωση στην κατοχή του. Η APWireless, αποδέχεται τους εν λόγω κινδύνους χάρη του μεγέθους του χαρτοφυλάκιου των περιουσιακών της στοιχείων και της πολυδιάσπασης αυτού.

Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη μίσθωση θέσεων κινητής τηλεφωνίας;

Επικοινωνήστε με την APWireless Greece καλώντας στο 211 234 6662, ή επισκεφθείτε το www.apwgreece.gr, και ένας από τους διευθυντές μας θα σας συμβουλεύσει σχετικά με τη μίσθωση του σταθμού κινητής τηλεφωνίας σας.